Ikke-FDG-markører til bruk i PET-CT ved mistanke om tilbakevendende prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/non-fdg-tracers-for-use-in-pet-ct-for-suspected-recurrent-prostate-cancer)