Ny PET-CT radiomarkør (GA-68 PSMA) til påvisning av metastaser ved prostatakreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/ny-pet-ct-radiomarkor-ga-68-psma-til-pavisning-av-metastaser-ved-prostatakreft)