Nye og kommende metoder for diagnose og oppfølging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) - en oversikt fra engelske HSRIC

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/nye-og-kommende-metoder-for-diagnose-og-oppfolging-av-kronisk-obstruktiv-lungesykdom-kols-en-oversikt-fra-engelske-hsric)