Parametrisk responskartlegging (Parametric Response Mapping, PRM) for diagnostikk av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/parametrisk-responskartlegging-parametric-response-mapping-prm-for-diagnostikk-av-kronisk-oppstruktiv-lungesykdom-kols)