Påvisning av persepsin ved immunoanalyse (PATHFAST) for diagnose og prognose av sepsis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/pavisning-av-persepsin-ved-immunoanalyse-pathfast-for-diagnose-og-prognose-av-sepsis)