PET-CT for staging eller restaging hos pasienter med mistenkt nyre- og blærekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/pet-ct-for-staging-and-or-restaging-in-patients-with-suspected-renal-or-bladder-cancer)