PET-CT ved å undersøke og/eller vurdere pasienter for diagnose og/eller staging av myelom (plasmacellekreft)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/pet-ct-in-investigating-and-or-assessing-patients-for-diagnosis-and-or-staging-of-myeloma)