Plasterbasert apparat (Zio patch) for hjemmeregistrering av hjerte arytmier

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/plasterbasert-apparat-zio-patch-for-hjemmeregistrering-av-hjerte-arytmier)