Hurtigtest for streptokokk A-infeksjon ved sår hals

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/point-of-care-diagnostic-testing-in-primary-care-for-strep-a-infection-in-sore-throat)