Pasientnært system (Afinion HbA1c Dx system) for måling av HbA1c ved type 2 diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/point-of-care-glycated-hemoglobin-testing-to-diagnose-type-2-diabetes)