Hurtigtest for helicobacter pylori-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/point-of-care-testing-for-heliobacter-pylori-infection)