Programvare (QAngio XA) for 3D-fremstilling av blodstrømmen (quantitative flow rate) ved invasiv koronar angiografi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/qangio-xa-3d-qfr-imaging-software-for-assessing-coronary-obstructions)