Nye metoder (IRIDICA og T2Candida) for rask påvisning av sepsis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/rapid-sepsis-detection)