Fjerntolkning av EKG signaler ved hjertekarsykdommer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/remote-ecg-interpretation-consultancy-services-for-cardiovascular-disease)