Rotorablasjon (Rotor Mapping) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/rotorablasjon-rotor-mapping-ved-behandling-av-hjerterytmeforstyrrelser)