Screening for påvisning av abdominalt aortaaneurisme

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/screening-for-pavisning-av-abdominalt-aortaaneurisme)