Synskanner (Pediatric Vision Skanner, PVS) for påvisning av øyesykdommer hos barn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/synskanner-pediatric-vision-skanner-pvs-for-pavisning-av-oyesykdommer-hos-barn)