Tester som påviser “Programmed Death Ligand 1” (PD-L1) ved urotelialt karsinom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/tester-som-paviser-programmed-death-ligand-1-pd-l1-ved-urotelialt-karsinom)