Tumorprofileringstest for å bidra med kjemoterapi avgjørelser i personer med brystkreft -Oppdatert retningslinje fra NICE

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/tumour-profiling-tests-to-guide-adjuvant-chemotherapy-decisions-in-people-with-breast-cancer-update-of-dg10)