Dataprogram (VIDAvision) for beregning av lungevolum fra CT scan ved emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/vidavision-for-lung-volume-analysis-in-emphysema)