Fedmekirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved kroppsmasseindeks (KMI/BMI) under 35 kg/m2

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/endokrinologi/fedmekirurgi-i-behandling-av-type-2-diabetes-ved-kroppsmasseindeks-kmi-bmi-under-35-kg-m2)