Bruk av dobbelt ballongkateter ved induksjon av fødsel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/gynekologi-og-fodsel/bruk-av-dobbelt-ballongkateter-ved-induksjon-av-fodsel)