Utstyr for lavdosert radiofrekvensbehandling (Lyrette) av stressinkontinens

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/gynekologi-og-fodsel/utstyr-for-lavdosert-radiofrekvensbehandling-lyrette-av-stressinkontinens)