Gruppebaserte naturrehabiliteringsprogram (grønnrehabiltering) i behandling av kronisk/langvarig stressrelatert sykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/habilitering-og-rehabilitering/gruppebaserte-naturrehabiliteringsprogram-gronnrehabiltering-i-behandling-av-kronisk-langvarig-stressrelatert-sykdom)