Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) i behandling av akutt hjertesvikt hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/ekstrakorporal-membranoksygenering-ecmo-i-behandling-av-akutt-hjertesvikt-hos-voksne)