Endoskopisk høsting av vena saphena til bruk ved koronar arterie bypass

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/endoskopisk-hosting-av-vena-saphena-til-bruk-ved-koronar-arterie-bypass)