Fjernkondisjonering (remote ischemic conditioning-RIC) for å redusere iskemisk vevsskade ved akutt hjerteinfarkt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/fjernkondisjonering-remote-ischemic-conditioning-ric-for-a-redusere-iskemisk-vevsskade-ved-akutt-hjerteinfarkt)