Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/fullstendig-forsegling-nellix-evas-i-behandling-av-abdominale-aortaaneurismer)