Injiserbar hydrogel (biopolymer, Algisyl-LVR®) i behandling av alvorlig hjertesvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/injiserbar-hydrogel-biopolymer-algisyl-lvr-i-behandling-av-alvorlig-hjertesvikt)