Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboemboli (blodpropp) etter hofte- og knekirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/intermitterende-pneumatisk-kompresjon-for-a-forebygge-venos-tromboemboli-blodpropp-etter-hofte-og-knekirurgi)