Kateterbasert (endovaskulær) behandling og oppfølging av voksne med medfødt koarktasjon av aorta

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/kateterbasert-endovaskulaer-behandling-og-oppfolging-av-voksne-med-medfodt-koarktasjon-av-aorta)