Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/kateterbasert-implantasjon-av-aortaklaffer-tavi-tavr-i-behandling-av-pasienter-med-alvorlig-aortastenose-og-intermediaer-operativ-risiko)