Kateterbasert implantasjon av ny klaff (ViV/valve-in-valve - TAVI) i tidligere implantert biologisk klaff ved klaffsvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/kateterbasert-implantasjon-av-ny-klaff-viv-valve-in-valve-tavi-i-tidligere-implantert-biologisk-klaff-ved-klaffsvikt)