Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/kateterbasert-reparasjon-av-mitralklaffen-ved-alvorlig-kronisk-mitralklaffsvikt-mitralinsuffisiens)