Medikament avgivende ballonger og stenter i behandling av symptomatisk perifer arteriesykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/medikament-avgivende-ballonger-og-stenter-i-behandling-av-symptomatisk-perifer-arteriesykdom)