Medikamentavgivende stenter dekket med CD34 antistoff ( Combo™, Genous™) i behandling av koronarsykdom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/medikamentavgivende-stenter-dekket-med-cd34-antistoff-combo-genous-i-behandling-av-koronarsykdom)