Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/mekanisk-trombektomi-ved-akutt-hjerneinfarkt)