Sacubitril/valsartan (Entresto - LCZ696) til behandling av kronisk hjertesvikt

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/sacubitril-valsartan-entresto-lcz696-til-behandling-av-kronisk-hjertesvikt)