Suturløs innsetting av aortaklaff ved alvorlig aortaklaffstenose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/suturlos-innsetting-av-aortaklaff-ved-alvorlig-aortaklaffstenose)