Suturløse hjerteklaffer (aortaklaffer) ved åpen kirurgi i behandling av aortastenose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hjerte-og-kar/suturlose-hjerteklaffer-aortaklaffer-ved-apen-kirurgi-i-behandling-av-aortastenose)