Dimethyl fumarate (LAS-41008) for behandling av plakkpsoriasis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hud/dimethyl-fumarate-las-41008-for-behandling-av-plakkpsoriasis)