Ixekizumab (Taltz) til behandling av plakk psoriasis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hud/ixekizumab-taltz-til-behandling-av-plakk-psoriasis)