Talimogene laherparepvec (Imlygic / T-Vec) i behandling av føflekkreft (malignt melanom)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/hud/talimogene-laherparepvec-imlygic-t-vec-i-behandling-av-foflekkreft-malignt-melanom)