Bruk av kollagenplugg for å tette enterokutan fistel i bukveggen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/infeksjon/bruk-av-kollagenplugg-for-a-tette-enterokutan-fistel-i-bukveggen)