Behandling av utposning på spiserøret (Zenkers divertikkel) via fleksibelt skop

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/behandling-av-utposning-pa-spiseroret-zenkers-divertikkel-via-fleksibelt-skop)