Bruk av vanndamp i bronkoskopisk reduksjon av lungevolum ved alvorlig emfysem

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/bruk-av-vanndamp-i-bronkoskopisk-reduksjon-av-lungevolum-ved-alvorlig-emfysem)