Håndholdt radiofrekvens skanner (MarginProbe) ved brystbevarende kirurgi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/handholdt-radiofrekvens-skanner-marginprobe-ved-brystbevarende-kirurgi)