Idarucizumab (Praxbind) til forebygging og behandling av dabigatran (Pradaxa) relaterte blødninger

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/idarucizumab-praxbind-til-forebygging-og-behandling-av-dabigatran-pradaxa-relaterte-blodninger)