Impingement syndrom i skulder - akromionreseksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/impingement-syndrom-i-skulder-akromionreseksjon)