Suturfiksering av akutt syndesmose ruptur i ankelen

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kirurgi/suturfiksering-av-akutt-syndesmose-ruptur-i-ankelen)